โทร

034-112-421

แฟกซ์

034-112-421

อีเมล

sale.fime@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟู่ชวน อินเทลลิเจนท์ แมชชินเนอรี่ อีควิปเม้นท์ จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2562 โดย คุณเชา หยานฟู่ เพื่อประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องฉีดพลาสติกพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการฉีดพลาสติก โรงงานและสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาได้มีการย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ ณ ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี และส่งผลถึงการขยายตัวของกิจการทำให้พื้นที่ของโรงงานไม่เพียงพอในการซ่อมและสต๊อคสินค้า จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่ เพื่อการสต๊อคสินค้า ดังนั้น ในปี พ.ศ 2565 ทางบริษัทจึงได้มีการเช่าโกดังใหม่เพิ่มเพื่อการสต๊อคสินค้าและรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ที่ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการสะดวกในการขนส่งสินค้า และขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

บริษัท

บริษัท ฟู่ชวน อินเทลลิเจนท์ แมชชินเนอรี่ อีควิปเม้นท์ จำกัด

กรรมการบริษัท

นายเชา หยานฟู่ ( Mr.Cao Yanfu )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

074556007456

โทรศัพท์

034-112-421 , 063-0826088 , 097-0182158

ที่ตั้งบริษัท

5/101 หมู่4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ทุนจดทะเบียน

4,000,000 บาท ( สี่ล้านบาทถ้วน )

ตัวอย่างสินค้า


Injection molding machine

Robot

Air Chiller

Hopper Dryer

Granulator

Conveyer belt

Crusher

Auto Loader

Arm Robot

Arm Robot

Machine