โทร

034-112-421

แฟกซ์

034-112-421

อีเมล

sale.fime@gmail.com

YE230W

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องฉีดไฟฟ้า แผงสี TFT LCD ภาพสามมิติระบบ Linux แบบฝังอินเทอร์เฟซ การแสดง ภาพเคลื่อนไหว แบบเรียลไทม์
การทำงานของเครื่องการจัดวาง และจ่ายไฟ ติดตั้งอินเทอร์เฟซสายไฟทั้งหมดอย่างแน่นหนาสายไฟ มี หมายเลขกำกับไว้ อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบำรุงรักษา ในอนาคต